പതുക്കെയാണ് / കവിത

പതുക്കെയാണ് മരണം , ദിവസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ , പരക്കെയുള്ള നീളൻ പിടച്ചിടലുകൾക്കൊടുവിൽ പതുക്കെയാണ് മരണം , കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കലർപ്പുള്ള വേനൽ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കുമൊടുവിൽ പതുക്കെയാണ് മരണം , പലർക്കും നിനക്കുമെനിക്കും നേരറിയാത്ത, നിഴൽ പറഞ്ഞ കഥയ്ക്കൊടുവിൽ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ കാറ്റും മഴയും കുറച്ചു പിടച്ചിലുകളും മാത്രം പതുക്കെയല്ലത്.. പ്രാണനറിഞ്ഞത് .

Last Visitor / Poem

She left a note , a brief one, Few words hidden in dust and dirt It must have been in her handbag for years now Like a souvenir He knew the lines, once. He had scribbled them on a birthday The only day she visits him.. Like an awful ritual Today she looked different Her hair unkempt, skin more wrinkled But, those eyes were not meeting his, Exactly like a decade ago “Mother, Forgive me if possible, Not for the crime I committed But for the days you visit me” She walked… Read More

Drugged / Poem

Lights, lot of them.. in all colours I see them getting bigger and brighter I might be losing my mind Or is it happening again I should not write this down , not today All I need to do is wait And he will be home anytime soon Eyes are stuck at the main door I had asked him to paint it green With antique carvings all over Now the door is dusty and less green Now it’s like me, hazy and more unseen Door opened, I was half asleep I saw… Read More

Another Sky

Another Sky My eyes opened to an orange screen Palms felt like holding a pineapple Head still spinning Heart hammering When I was told, I tried to look around Cold air rushing into my bed I saw, windows with blue curtains Flower vases and unknown faces My hands were taken softly, tear drops and kisses on them Am I theirs ..? But only the little piece of sky looked familiar

Them Together / Poem

There is no apology whatsoever No grief No guilt No more merrymaking either They are finally reaching nowhere They have bodies of assorted memories And minds dwell right beneath them They have no mornings to claim Only themselves to defame Here I see them looking at the sky Bereaved, lonely and cold Here I see them holding hands Redeemed, wholly and untold

വിഭൂതി

      സമയം എത്രയായി എന്നറിയില്ല . വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെരിപ്പാണിട്ടിരിക്കുന്നത് . തേഞ്ഞുതീരാറായത് . സൽവാർ കമ്മീസും പഴയതു തന്നെ . അതിൽ മഞ്ഞളും മുളകുമൊക്കെ പലവിധം ഡിസൈനുകളിൽ കറയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് . വർഷങ്ങൾക്കുമുന്നെ , നാട്ടിലൊരു കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ് . എത്ര വിയർത്താലും ചൂടുണ്ടെങ്കിലും അതിടുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസം കിട്ടും . ചിലയുടുപ്പുകൾ മനോരോഗവിദഗ്ധരേപ്പോലെയാണ് . ക്ഷമയോടെ കാലാകാലം നമ്മളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും . ചികിത്സ മരുന്നല്ല . വർഷങ്ങളായുള്ള സാമീപ്യമാണ് . നല്ല ചൂടുള്ളപ്പോൾ ഇത്തിരി തണുപ്പും നല്ല തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ ഇത്തിരി ചൂടും . അലമാരയിൽ പലപ്പോഴായി വാങ്ങിയ ബ്രാന്റഡ് വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിനും തരാൻ പറ്റാത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് . ഗേറ്റ് കടന്ന് ധൃതിയിൽ നടന്നുവന്നപ്പോൾ.. ഡിസംബറാണ് , തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് , ഒന്നുമോർത്തില്ല . എന്തിന് പുറത്തേക്കു വന്നു ? ബാൽക്കണിയിലോ താഴെ ഗാർഡനിലോ… Read More

കരിമഷി പറഞ്ഞത് ..

പതിയെപ്പാടിയ പാട്ടിൽ നിന്നൊരീണം പറന്നുവന്നു ചാരെയിരുന്നുവോയിന്നും പാതിയടഞ്ഞ വാതിലിനപ്പുറം കനലും കണ്ണുനീരും പടർന്ന വിരലൊന്നു കണ്ടുവോ നീയും ആർക്കുമറിയാത്ത പേരിലൊന്നിൽ ഞാനൊളിച്ചുകഴിയവേ കാറ്റും പേമാരിയും പിന്നെ കാലവും താണ്ടി ഈ തകർന്നഭൂവിൽ, എത്രദൂരം .. എത്രയാണ്ടുകൾ നിഴലും നീറ്റലുമായി നമ്മളിനിയീ പിണക്കം പറഞ്ഞുതീർക്കും പുതിയവൃണങ്ങൾ ചോദിക്കും നീയാരെന്ന് .. കരിമഷിയപ്പൊഴും തിടുക്കത്തിൽ കഥമെനയും കറുത്ത പുടവയും കാതിലോലയും പിന്നെയീ കാത്തിരിപ്പും .. ഒക്കെയുമീഞാൻ ബാക്കി സർവ്വവും നീ .

Scars / Poem

Tiny scars on body started to fade away Soon enough to walk through the chilly air Covered in her father’s old tweed, She stepped out early in the morning She could hear trees banter behind She could see a hundred eyes unkind Her petite body started shivering Skin shrieked in pain But she is no more in tears Looking away, she waved at fears When a swollen belly whispered old rhymes, They diffused melodies like wind chimes Faded scars were covertly ingrained She stopped and only listened

Sunset

I would settle for a sunset But years from now, In our favourite colour.. On a less windy day.   You may choose the place Air and earth should be cold Just like the way we first met, Under the moody starless night.   I would settle for a sunset On the very first day of winter When our skins turn blue, And our pale lips tightly glued.

Brown Tiles / Poem

Dark ancient brown tiles They did great as first few pages I wrote broken letters, they let me I screamed in ambiguity, they let me   Here I am, looking for a new page I see polished walls and glossy floors They lack grains and greys They never bleed, they never plead   Brown tiles were you,I suppose Soaked into mere greasy mud Blood is again mixing with ink However this time, wild berries stayed away