അയലത്തെ സുന്ദരി – പെണ്ണെന്ന ഉൾക്കടൽ

2017 മാർച്ച് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് കെ കെ രാജീവ് എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ “അയലത്തെ സുന്ദരി ” യുടെ കഥ പറഞ്ഞുതന്നത് . സമയമെടുത്ത് ഒരു ഫോൺ കോളിൽ കാവ്യലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥയുടെ 60 ശതമാനത്തോളം അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു . തുടക്കം മുതൽ കഥ കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സമാന്തരമായി മറ്റുചില കാര്യങ്ങൾ മനസിലൂടെ പോവുന്നുണ്ടായിരുന്നു . ‘വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയം’ എന്ന പദ്മരാജൻ സർ എഴുതിയ നോവലിന്റെ ടെലിവിഷൻ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം അമൃത ചാനലിന് വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ..സംവിധാനം രാജീവ് സർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ തിരക്കഥ സംഭാഷണമൊക്കെ പദ്മരാജൻ സർന്റെ മകൻ അനന്തപദ്മനാഭൻ ചേട്ടനും . അശ്വതി എന്ന കഥാപാത്രം ഇന്നും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് . പദ്മരാജൻ സ്ത്രീ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നിൽ എന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതു തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യവും . രണ്ടാമതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും… Read More

New Song /Poem

Listed in a purple book I learnt lyrics Of a new song I rarely going to sing It’s not a lullaby or grieving ballad It sounds more like a lunatic anthem Roaring verses took me on a roller coaster I saw rounded candies in all colours Everything looked rebellious but bleary Everything caught my arrows of loopy sanity If I knew I would have stayed distant Rather unknown than never known Skipped gazing at the sky like a woodworm Or sleeping onshore like a newborn New song, will you set me free… Read More

Home / Poem

I am living in this brick house for twelve years by now My room is silent and clean It has a small table and one new chair I sleep fine on this thick yellow mattress I had five brothers and two sisters All of them were raised by me We used to be like a herd of sheep Sometimes we lost our way home Youngest of us, asked me on a rainy evening While I was feeding him some rice and curry “Do you think I will become rich one day”? I… Read More

കുറിപ്പുകൾ – പതിനൊന്ന്

വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഒരു തോന്നൽ , പഠിച്ചത് മുഴുവൻ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നെന്നു തുടങ്ങിയാലോന്ന് . സാഹിത്യവും പിന്നെ അതു കഴിഞ്ഞുള്ള വ്യാപാരതന്ത്രങ്ങളുമൊന്നുമല്ല .. അതിനു മുന്നേ പഠിച്ചവ . അംഗൻവാടിയിലെ മണ്ണിൽ കുറിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ മുതൽ..ഇന്നലെ മനഃപാഠമാക്കിയ ഉറുദു ഗസൽ വരെ . എല്ലാം. ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം, അമ്മ സമ്മതിക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാ പാഠങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു നിമിഷം കൊടുക്കണം. ചിരിക്കാൻ.. കാരണം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ പഠിച്ചതൊന്നും പാടിയില്ലെങ്കിലും, അതിനിടയിൽ ഇത്ര ചിരിച്ചതെന്തിനാ എന്നോർത്ത് ഒന്നൂടെ ചിരിക്കാലോ 🙂

Moments

  When I see roses around bodies Cold air passes with a camphor scent Decades back on a late afternoon, One sight purged my thoughts of miseries Moments are curated already Count them all happily You never match them with others You never lose them to others Awaken is you Happiness is you Tears and worries are you.

Poetry

Rendezvous with a picture unseen Hello I have known you from thirteen Skirts grew, hair fell, skin seamed Again I hush’d the darkest waves in lead Today she brewed agony in an ink bottle Tomorrow she throws poems in purple Soon after the letters come alive and dance Her narrow throat will take a gulp of romance I saw her walking downstairs in rapture Looking away, she walked out of the picture Her fingers were dancing in smoky air Completing last few lines of holy affair

Lady Buddha

She could always take a dip in the clouds But never in an ocean She let everything disappear in the front But silence glued forever She tells stories in monochrome But lives in a colour unknown

Roots

Smell of an old page exists Underlined emotions run deep in mind Though you long to free them forever, They hold you tight and never depart Sound of those old temple bells Still rings somewhere too close How far we have come along The hide and seek always continue Touch of an old palm still hurts Removing maladies,it planted smiles Growing together they taught me love And it never left..It grew !

Imprisoned

Winter woke her up with a distant scream She wore a salmon robe untied With came an engrossing pinch of harmony Searching for those morning pigeons outside Dreams from the last night rolled Screams kept barging on the window Collided.. And there was no meteor shower No rain.. She fed them silence Like time they flew away Screams tired Dreams unheard

Pale Blue Jacket / Poem

Brooding woman now has a pale blue jacket Always had her thoughts warm in loose pockets Years ago on a late winter night she remembers, The jacket came with an obscure letter It reads a lot about love and hatred Mostly rooted in kisses, Concealed with terminal body aches And she reads it everynight followed Her sleep left alarmed in the middle of all seasons Turning her stormy and crumbled for unknown reasons The pale blue jacket hangs just like a dreamcatcher Even after seeing her swinging with no fragrance